Magyar Mozdulatművészeti Társulat

PDF download
Print

A Magyar Mozdulatművészeti Társulat a több mint 100 éves hagyományú - modern tánc HUNGARIKUM - a MOZDULATMŰVÉSZET megtestesítője a táncszínpadokon. A társulat Fenyves Márk és Pálosi István 1991 óta folyó kutatási, pedagógiai és művészeti munkásságának fontos állomásaként 1995-ben alakult - Még 1 Mozdulatszínház néven. Az elmúlt több mint másfél évtizedben számos rangos elismerésben részesültek művészeti munkájukban, valamint számos fesztiválon, szakmai fórumon és a világ nagyvárosaiban fordultak meg.
A Magyar Mozdulatművészeti Társulat rekonstrukciós előadásaival tiszteleg a hagyomány előtt, kortárs bemutatóival pedig új utakat és lehetőségeket kutat a mozdulatművészet számára, megőrizve annak klasszikus értékeit, emelkedett hangulatát, érzékenységét a szépre, a harmóniára, így a repertoár az 1910-1940-es években készült eredeti, klasszikus koreográfiáktól, a kortárs impulzusok hatására születő új, mai művekig terjed.    

Ma a táncszínpadokon a Magyar Mozdulatművészeti Társulat, az oktatás és tudomány (kutatás) tekintetében pedig az Orkesztika Alapítvány - MOHA-Mozdulatművészek Háza adja meg formai keretét a működésnek.

A társulat elismerései:
Legjobb Táncszínházi előadás - 6. Alternatív Színházi Szemle - 2000
Különdíj „A Tánc Fesztiválja” - III. Kortárs Összművészeti Fesztivál, Veszprém - 2000
Legjobb Táncelőadás - közönségdíj - 7. Alternatív Színházi Szemle - 2001
Legjobb Táncelőadás - közönségdíj - 8. Alternatív Színházi Szemle - 2002
Különdíj „A Tánc Fesztiválja” – IX. Kortárs Összművészeti Találkozó Veszprém - 2006
Legjobb Duó - SZASZSZ - XII. Alternatív Színházi Szemle - Thealter International - Szeged - 2006
Táncművészetért-díj (Fenyves Márknak és Pálosi Istvánnak) Magyar Táncművészek Szövetsége – 2006
„Red Prize” A legkifejezőbb előadásért járó előadói díj - IX. „King – FairyTale” Nemzetközi Színházi Fesztivál Velikiy Novgorod, Oroszország - 2007


a mozdulatművészetről és orkesztikáról:

A mozdulatművészet, az orkesztika - több mint 100 éves tradíciójú modern tánc „hungarikum”. Egy huszadik századi új tudományterület, új esztétikai gondolkodású művészeti ág. Egy ősi energiákat megmozdító, klasszikus és esztétizáló, teljes embert igénylő, tánc és mozdulatforma Európában. A századfordulón a nyugati kultúra ebben találta meg mindazt, amit a kelet már tudott a mozdulatról. Egyszerre élet stílus-filozófia-út és gyakorlat. Elmélyedve benne megélhetjük a szépséget, a jót, az egészséget és természetességet, azt az eredeti-ősi állapotot, amit teljességnek nevezhetünk. A mozdulatművészet egy holisztikus magyar művészeti, pedagógiai és mozdulati irányzat. Elméleti- tudományos, ORKESZTIKÁ-nak nevezett mozdulatrendszerének (szószerinti fordításban a mozdulatok, a tánc - művészete és tudománya) kidolgozója 1912-ben Dr. Dienes Valéria volt. Mint táncelméletet úgy kell elképzelnünk, mint a zeneművészetben a zeneelméletet. Ez a tudomány nem elválasztható a gyakorlattól. Munkamódszere a megfigyelés, a kibontás, a kiteljesítés, az egyén aktivizálása. Mára több generáció tapasztalata öröklődik ezekben a mozdulatformákban, módszertanban és filozófiában. Fontos hagyománya a folyamatos visszaigazolás és megújulás, minden generáció feladata a hagyományok őrzése mellett a jelenidejűség, így épültek be a klasszikus tánc és ma például a kortárstánc technikai elemei is a tanított gyakorlati anyagba. Művészeti tevékenységként 1917-től napjainkig egyben színpadi irányzat, melyben a szóló táncoktól a teljes estés produkciókon át a nagyszabású 1000 szereplős mozdulatkórusokig terjed a repertoár. A műfajból alakult ki, a művészeti irányok mellett, 1950-es betiltása után a gyógyító gimnasztika, a klasszikus művészi torna és a számos táncelméleti, tánctörténeti és táncpedagógiai irány. 1975-től fél-legálisan, majd 1991 óta saját nevén és saját iskolában, mint mozdulatművészet és orkesztika újra tanulható.
Fenyves Márk

www.mozdulatmuveszet.hu
www.mozdulatszinhaz.hu
facebook.com/orkesztika
facebook.com/mozdulatmuveszet
facebook.com/tancmuzeum
facebook.com/Mozdulat.kiallitas


Általánosságban:

MOZDULAT - AZ ÖRÖKKÉ FAKADÓ VALÓSÁG

“A modern ember a tudomány és a találmányok csodái között, az ipart felvirágoztató lélekzetvesztett munka és puha kényelemszeretet hatása alatt elvesztette a szépséget. Megvásárolja, bámulja, tehát még emlékszik rá, de nem érti, mert önmagán nem tudja megvalósítani. Körülveszi magát vele, de a saját lényéből kifelejti.” “Az orchesztika a harmonikus testi-lelki szépség megteremtője akar lenni.” Idézet az Orchesztikai Iskola reklámjából 1917

A huszadik század első évtizedében Magyarországon, egy zseniális gondolkodó Dr. Dienes Valéria munkájának eredményeként egy új tudományág született – ez a tánc elméleti tudománya – az Orkesztika (pontosabban a mozdulatok művészete és tudománya, abban az eredeti egységben - ahol még az alkotás és gondolkodás ugyanazt a tevékenységet jelenti - a maga teljes egészlegességében.).
Dienes Valéria (szül. Geiger Valéria Szekszárd 1879.–Budapest 1978.) matematikus, filozófus, esztéta, író, Bergson tanítvány és fordító, Mozdulatművész, táncpedagógus, az új tudomány - a táncelmélet megalapítója. Dienes száz évet élt, tanúja volt a század nagyjainak. Öröksége szinte ismeretlen – hiszen mint annyi mindent – betiltották, elnémították, hosszú évtizedekig szinte tilos volt beszélni róla.

Dienes a valóság, a világ egészét szerette mindig is érezni, érzékeltetni – ennek különböző megvalósulási formáit választotta, mint a zene, a matematika, fizika, esztétika, filozófia – de ilyen tanúság egyetemi dolgozatának címe - a Valóságelméletek is (a négy utóbbi tárgy összevonásával 1905-ben). Párizsi tanulmányai közben ért erős inspirációk - H. Bergson (az idő alapú filozófia) és a Duncan testvérek (a szabad valóságú, individualista modern táncművészet) hatására dolgozta ki az „orkesztikának” nevezett mozdulatrendszerét. Dienes Valéria 1912-től alkotta meg művét az Orkesztikát.

AZ ORKESZTIKA egy általános leíró tudomány (mozdulattan, mozdulattudomány), valósága az emberi mozdulat. Ha hasonlítani akarnánk, a zenében a zeneelmélethez hasonlíthatnánk. E tudomány fejlesztésével Dienes közel fél évszázaddal előzte meg a SZEMIOTIKA kérdésfelvetéseit, az emberi mozdulat jelentésének, pszichológiájának és kommunikációjának tekintetében, az un. Evologikai elméletével (az evolúció logikája). Az Orkesztika elméletének táptalaja a modern táncművészeti irányzat, a MOZDULATMŰVÉSZET, és annak iskolája az Orkesztika Iskola.
Dienes Valériának száz éve már teljesen természetes volt a diszciplínák közti átjárás (és átjárhatóság).
Ez mai világunk egyik alapvető felismerése és iránya, és talán hiánya.

A DIENES ÖRÖKSÉG az egészlegességre törekvés, szerteágazó és sokféle tudományterületet érintő gondolkodás, az átjárás a körbetekintés a sokfókuszúság. Keresni a közös emberit, mindazt, ami emberré tesz bennünket, nevel és az érzékeinkre hat, gondolkoztat, és értelmez, benne van teljes emberi valónk (értelem, érzelem és akarat), a világhoz való viszonyulásunk, ha úgy tetszik egyfajta VILÁGLÁTÁS. Az eszköze a MOZDULAT az emberi életet a születéstől halálig kísérő valóság-tanúságtétel, melyen keresztül tanulunk, kifejezünk, átélünk, megvalósulunk. Dienes a századforduló reformerei közé tartozott, akik válaszokat és megoldásokat kerestek az emberi lét, az új világ embere számára és pozitív jövőkép elérésére.

1991 óta ez a szellemi és művészeti irányzat újra szabadon gyakorolható. Ma az Orkesztika Alapítvány - MOHA – Mozdulatművészek Háza és a Magyar Mozdulatművészeti Társulat keretében folytatódik az iskola. ÉLŐ HAGYOMÁNY, mely az amatőrtől a profiig, a tudománytól a művészetig megtestesül az újralapított intézményekben. Otthona a szemléletnek - a különös, a mai kortól talán látszólag idegen - teljességre való törekvésnek, mely egyben egyfajta választ és segítséget nyújthat az elvekben teljességre törekvő ám a valóságban egyre inkább részekre tördelődő jelenünknek.

2014.03.15. Fenyves Márk

« May 2019 »
Hét H K Sze Cs P Sz V
18 29 30
01
02
03
04
05
19
06
07
08
09
10
11
12
20
13
14
15
16
17
18
19
21
20
21
22
23
24
25
26
22
27
28
29
30
31
1 2